Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Hieronder vind je de Privacyverklaring van 3V Benelux B.V. (hierna: 3V). In september 2016 is het product 3V stopgezet. Het is sindsdien alleen nog mogelijk om op https://www.3vcard.nl het resterende saldo van je 3V account te laten storten naar je bankrekening. Deze site wordt beheerd door 3V Benelux B.V.. Deze Privacyverklaring heeft dan ook betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door 3V. Met deze verklaring krijg je een duidelijk beeld van hoe 3V omgaat met je gegevens. Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. 3V wil daarnaast open en transparant zijn over de wijze waarop je gegevens worden verwerkt. Daarom vind je hieronder een toelichting. Voorop staat dat 3V zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens is 3V Benelux B.V., gevestigd aan Laan van Oversteen 20, 2289 CX te Rijswijk.

 

Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt om een dienst of product bij ons af te nemen, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen je persoonsgegevens niet verkopen aan derden. Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens zullen wij je hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen.

 

Voorts bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD. 3V onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en ziet erop toe dat de procedurele privacywaarborgen goed in acht worden genomen.

 

Verwerkingsdoelen

Wij vragen je jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Terugstorten van het overgebleven saldo van je 3V card
 • De mogelijkheid bieden een nieuw product aan te schaffen bij pay2d.

 

Soort persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 3V zal deze gegevens alleen gebruiken indien je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. 3V verzamelt de volgende gegevens:

 

 • E-mailadres
 • Telefoonnumer
 • 3V card nummer, 3V voucher nummer of VISA cadeaukaart nummer
 • IBAN-nummer

 

Duur van de opslag

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hebben je persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij je persoonsgegevens verwijderen, behoudens een eventuele wettelijke verplichting die ons verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Recht van inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Op basis van de toepasselijke wetgeving heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren en/of verwijderen, behoudens enige wettelijke bewaarplicht. Wil je bijvoorbeeld weten welke persoonsgegevens 3V card van jou verwerkt of welke rechten je hebt ten aanzien van corrigeren, blokkeren en/of verwijderen? Neem dan contact op met ons via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring. Uiteraard heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat 3V card niet voldoet aan de op dat moment geldende privacyregelgevingen.

 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden met de volgende partijen delen:

 • Externe dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden van onze Services en betalingsverwerkingsservices, bij het bezorgen van gepersonaliseerde reclame, fraude en/of inbreuken op de beveiliging, bij het innen van betalingen en andere bedrijfsactiviteiten.
 • We delen informatie met de wetshandhaving en om te antwoorden op wettelijke verzoeken die in de openstaande gevallen worden gedaan.
 • Ondernemingen waarmee 3V in het kader van een reorganisatie van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen.
 • Met derden welke in opdracht van 3V persoonlijke gegevens verwerken is een verwerkersovereenkomst van toepassing.

 

Cookies

Beveiliging

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om deze persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is.

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie van digitale bestanden met persoonsgegevens
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • beveiligd intern netwerk;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • intern protocol datalekken;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je een 3V card, 3V voucher en/of Online shopping cadeaukaart hebt aangeschaft, dan heb je na schriftelijk of elektronisch verzoek de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, dan kan je ons schriftelijk en/of per e-mail verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen, behoudens enige wettelijke bewaarplicht. Je kunt ons ten alle tijde verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan door middel het sturen van een e-mail naar vragen@3vcard.nl of te bellen naar 085-2101077.

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacyverklaring, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar vragen@3vcard.nl.